Ulgi i zwolnienia
Grupa osób z niepełnosprawnością Przyczyna niepełnosprawności Kto wydał decyzję/ oświadczenie/ zaświadczenie Ulga Rodzaj dokumentu
Inwalidzi wojenni nie dotyczy ZUS 100% książeczka inwalidy wojennego
Inwalidzi wojskowi powstałe podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej ZUS 100% książeczka inwalidy wojskowego
Osoby represjonowane niezdolne do pracy nie dotyczy ZUS 100% Na podstawie legitymacji osoby represjonowanej mającej prawo do renty inwalidzkiej
Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji bez względu na przyczynę ZUS 100% na podstawie dokumentu stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji wydany przez uprawniony organ RP
Osoby niepełnosprawnew stopniu znacznym bez względu na przyczynę Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 100% na podstawie dokumentu stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności
Inwalidzi I grupy bez względu na przyczynę inne 100% na podstawie orzeczenia stwierdzającego inwalidztwo I grupy
Osoby całkowicie niezdolne do pracy stan narządu wzroku ZUS 100% na podstawie dokumentu stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy ze względu na stan narządu wzroku
Osoby całkowicie niezdolne do pracy stan narządu ruchu ZUS 100% na podstawie dokumentu stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy ze względu na stan narządu ruchu