Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

17

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

17
Osiedle Generałów - Cmentarz Dywity Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
05:19D 05:39J 05:59J 06:15D 06:46J 07:06J 07:26J
07:46J 08:01C 08:31J 09:01C 09:31J 10:01C 10:31J
11:01C 11:31J 12:01C 12:31J 13:01D 13:31J 13:51C
14:11J 14:31C 14:51J 15:11D 15:31J 15:51C 16:11J
16:30C 17:00J 17:30D 18:10J 18:50J 19:30J 20:10J
20:52J 21:53J
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
05:19D 05:39J 05:59J 06:15D 06:30J 06:45J 07:00J
07:15J 07:30J 08:01C 08:31J 09:01C 09:31J 10:01C
10:31J 11:01C 11:31J 12:01C 12:31J 13:01D 13:31J
14:01C 14:30C 15:00D 15:15J 15:30C 15:45J 16:00C
16:15J 16:30J 16:55J 17:31D 18:11J 18:51J 19:31J
20:11J 20:53J 21:53J
Soboty
05:51J 06:43J 07:23J 08:03C 08:31J 09:01C 09:31J
10:01C 10:31J 11:01C 11:31J 12:01C 12:31J 13:01C
13:31J 14:01C 14:31J 15:01C 15:31J 16:11C 16:51J
17:31C 18:11J 18:51J 19:31J 20:11J 20:53J 21:53J
Niedziele i święta
05:48J 06:48J 07:48J 08:48C 09:48C 10:28C 10:48C
11:31C 12:11C 12:51C 13:31C 14:11C 14:51C 15:31C
16:11C 16:51J 17:31C 18:11J 18:51J 19:31J 20:11J
20:53J 21:53J

C - Kurs do: Cmentarz Dywity-Wadąska

D - Kurs do: Dywity przez Cmentarz Dywity-Wadąska

J - Kurs do: Jakubowo

* - obowiązuje od 29.06.2015 do 31.08.2015 oraz w dniach : 24.12.2015, 28.12.2015, 29.12.2015, 30.12.2015, 31.12.2015, 03.04.2015, 07.04.2015