Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

17

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

17
Osiedle Generałów - Cmentarz Dywity Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
05:18DN 05:38J 05:58J 06:14DN 06:44JN 07:04JN 07:24J
07:44J 07:59CN 08:29JN 08:59CN 09:29J 09:59CN 10:29JN
10:59CN 11:29J 11:59CN 12:29JN 12:59DN 13:29J 13:49C
14:09JN 14:29C 14:49JN 15:09DN 15:29J 15:49C 16:09JN
16:28C 16:58JN 17:28DN 18:09JN 18:49JN 19:29JN 20:09JN
20:51JN 21:52J
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
05:18DN 05:38JN 05:58JN 06:14D 06:29J 06:44J 06:59JN
07:14JN 07:29JN 08:00CN 08:30J 09:00CN 09:30JN 10:00CN
10:30J 11:00CN 11:30JN 12:00CN 12:30J 13:00DN 13:30JN
14:00CN 14:29C 14:59DN 15:14J 15:29CN 15:44J 15:59CN
16:14J 16:29J 16:54JN 17:30DN 18:10JN 18:50JN 19:30JN
20:10JN 20:52JN 21:52J
Soboty
05:50J 06:42J 07:22J 08:02C 08:30J 09:00C 09:30J
10:00C 10:30J 11:00C 11:30J 12:00C 12:30J 13:00C
13:30J 14:00C 14:30J 15:00C 15:30J 16:10C 16:50J
17:30C 18:10J 18:50J 19:30J 20:10J 20:52J 21:52J
Niedziele i święta
05:47J 06:47J 07:47J 08:47C 09:47C 10:27C 10:47C
11:30C 12:10C 12:50C 13:30C 14:10C 14:50C 15:30C
16:10C 16:50J 17:30C 18:10J 18:50J 19:30J 20:10J
20:52J 21:52J

C - Kurs do: Cmentarz Dywity-Wadąska

D - Kurs do: Dywity przez Cmentarz Dywity-Wadąska

J - Kurs do: Jakubowo

N - autobus niskopodłogowy

* - obowiązuje od 29.06.2015 do 31.08.2015 oraz w dniach : 24.12.2015, 28.12.2015, 29.12.2015, 30.12.2015, 31.12.2015, 03.04.2015, 07.04.2015