Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

17

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

17
Osiedle Generałów - Cmentarz Dywity Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
05:18D 05:38J 05:58J 06:14D 06:44J 07:04J 07:24J
07:44J 07:59C 08:29J 08:59C 09:29J 09:59C 10:29J
10:59C 11:29J 11:59C 12:29J 12:59D 13:29J 13:49C
14:09J 14:29C 14:49J 15:09D 15:29J 15:49C 16:09J
16:28C 16:58J 17:28D 18:09J 18:49J 19:29J 20:09J
20:51J 21:52J
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
05:18D 05:38J 05:58J 06:14D 06:29J 06:44J 06:59J
07:14J 07:29J 08:00C 08:30J 09:00C 09:30J 10:00C
10:30J 11:00C 11:30J 12:00C 12:30J 13:00D 13:30J
14:00C 14:29C 14:59D 15:14J 15:29C 15:44J 15:59C
16:14J 16:29J 16:54J 17:30D 18:10J 18:50J 19:30J
20:10J 20:52J 21:52J
Soboty
05:50J 06:42J 07:22J 08:02C 08:30J 09:00C 09:30J
10:00C 10:30J 11:00C 11:30J 12:00C 12:30J 13:00C
13:30J 14:00C 14:30J 15:00C 15:30J 16:10C 16:50J
17:30C 18:10J 18:50J 19:30J 20:10J 20:52J 21:52J
Niedziele i święta
05:47J 06:47J 07:47J 08:47C 09:47C 10:27C 10:47C
11:30C 12:10C 12:50C 13:30C 14:10C 14:50C 15:30C
16:10C 16:50J 17:30C 18:10J 18:50J 19:30J 20:10J
20:52J 21:52J

C - Kurs do: Cmentarz Dywity-Wadąska

D - Kurs do: Dywity przez Cmentarz Dywity-Wadąska

J - Kurs do: Jakubowo

* - obowiązuje od 27.06.2016 do 31.08.2016 oraz w dniach : 03.04.2015, 07.04.2015, 24.12.2015, 28.12.2015, 29.12.2015, 30.12.2015, 31.12.2015