Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

110

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

110
Polmozbyt - Jakubowo (TP-JAK) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
05:37 05:57 06:17D 06:34D 07:04 07:34D 08:04
08:34D 09:04K 09:34 10:04 10:34K 11:04 11:34D
12:04K 12:34 13:04K 13:34D 14:03 14:33 15:03T
15:33D 16:03T 16:36D 17:06T 17:36 18:07D 18:37
19:07 19:37 20:07D 21:08 22:13
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
05:37 05:57 06:17D 06:36D 07:06 07:36 08:06
08:35 09:05K 09:35 10:05 10:35K 11:05 11:35
12:05K 12:35 13:05K 13:35D 14:05 14:33 15:03T
15:33D 16:03T 16:37 17:07T 17:37 18:07D 18:37
19:07 19:37 20:07 21:08 22:13
Soboty
06:17 06:57 07:37 08:17 09:06 09:36 10:06
10:36 11:06 11:36 12:06K 12:36 13:06K 13:36
14:06K 14:36 15:03 15:43 16:23 17:03 17:43
18:23 19:03 19:43 20:23 21:08 22:13
Niedziele i święta
06:17 07:02 08:02 09:02 10:02 11:03 11:43
12:23K 13:03 13:43K 14:23K 15:03 15:43 16:23
17:03 17:43 18:23 19:03 19:43 20:23 21:08
22:13

D - Kurs do: Dywity

K - Kurs do: Jakubowo przez Dom Kombatanta

T - Kurs do: Jakubowo przez Park Naukowo-Technologiczny

* - obowiązuje w dniach: 30.03.2018, 03.04.2018, 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 24.12.2018, 27.12.2018, 28.12.2018, 31.12.2018 oraz w dni robocze w okresie letnich wakacji szkolnych - od 25.06.2018 do 31.08.2018