Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

107

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

107
Jakubowo - Dajtki (TP-DAJ) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
05:27 05:47Ł 06:07 06:28 06:41 06:56Ł 07:11
07:26 07:41Ł 07:56 08:11 08:26 08:56Ł 09:26
09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26Ł 12:56
13:26Ł 13:53 14:08 14:23Ł 14:38 14:53Ł 15:08
15:23 15:38 15:53 16:08 16:25Ł 16:56 17:26
17:58 18:28Ł 18:58 19:28 19:58 21:07Ł 22:07
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
05:37 06:07Ł 06:27Ł 06:57Ł 07:27 07:57Ł 08:27
08:57Ł 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57
12:27Ł 12:57 13:27 13:57 14:25Ł 14:55 15:25Ł
15:55 16:27Ł 16:58 17:28 17:58 18:28Ł 18:58
19:28 19:58 21:07Ł 22:07
Soboty
05:50Ł 06:30 07:10Ł 07:50S 08:30S 08:59S 09:29S
09:59S 10:29S 10:59S 11:29S 11:59P 12:29S 12:59S
13:29S 13:59S 14:29S 15:02P 15:42S 16:22S 17:02S
17:42S 18:22S 19:02 19:42 20:22 21:07Ł 22:07
Niedziele i święta
05:48 06:48 07:48S 08:48P 09:48S 10:48S 11:42P
12:22S 13:02S 13:42S 14:22P 15:02S 15:42S 16:22S
17:02S 17:42S 18:22S 19:02Ł 19:42 20:22 21:07
22:07

P - Kurs do: Perkoza przez: Słoneczna Polana

S - Kurs do: Słoneczna Polana

Ł - Kurs do: Perkoza

* - obowiązuje w dniach: 19.04.2019, 23.04.2019, 02.05.2019 oraz w dni robocze w okresie letnich wakacji szkolnych - od 24.06.2019 do 30.08.2019