Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

103

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

103
Dworzec Główny - Stary Dwór (TP-STD) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
05:08 05:28 05:48 06:08 06:28B 06:52B 07:07
07:22B 07:29 07:37 07:52B 08:07 08:22B 08:36
08:51B 09:06 09:21B 09:36 09:51B 10:06 10:21B
10:36 10:51B 11:06 11:21B 11:36 11:51B 12:06
12:21B 12:36 12:51B 13:06 13:21B 13:36 13:51B
14:06 14:21B 14:36 14:51B 15:06 15:21B 15:36
15:51B 16:06 16:21B 16:37 16:51B 17:06 17:21B
17:36 17:51B 18:05 18:22B 18:37 18:52B 19:07
19:22B 19:37 19:52B 20:07 20:22 20:52 21:10
21:40 22:10 22:40
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
05:08 05:29 05:48 06:09 06:29 06:52 07:22
07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52
11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22
14:52 15:22 15:52 16:22 16:53 17:23 17:53
18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:41
22:41
Soboty
05:29 06:09 06:49 07:29 08:09 08:36 09:06
09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37
13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:36 16:16
16:56 17:36 18:16 18:56 19:36 20:16 20:56
21:41 22:41
Niedziele i święta
05:24 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 10:55
11:36 12:16 12:56 13:36 14:16 14:56 15:36
16:16 16:56 17:36 18:16 18:56 19:36 20:16
20:56 21:41 22:41

B - Kurs do: Brzeziny

* - obowiązuje w dniach: 30.03.2018, 03.04.2018, 30.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 24.12.2018, 27.12.2018, 28.12.2018, 31.12.2018 oraz w dni robocze w okresie letnich wakacji szkolnych - od 25.06.2018 do 31.08.2018